CHECK ALL ITEMS

Photo grapher (model)
Motokazu Murayama (SIGNO)
Photo grapher (still)
Toshinobu Takahashi (Brandex)
Stylist
Yasuko Ishizeki
Hair&Make-up
Mai Ozawa (mod’s hair)
Model
Nadya.G (CINQ DEUX UN)
Art director / Designer
Aya Ogawa (Mash dsign lab)
Video grapher
Yu Ruoxi (Mash dsign lab)
Press
Nana Usami, Raimu Kawamura (Mash style lab)
Creative director
Yoko YAMU Toyoyama (Mash style lab)