N I K E m e e t s e m m i I ' m t r y i n g t o b e b e t t e r t h a n y e s t e r d a y

A B E T T E R M E I S C O M I N G b y e m m i

Photographer:Bungo Tsuchiya (Tron)
Videographer:Kaoru Nishigaki
Stylist:Keiko Hitotsuyama (SLITS)
Hair:Nori Takabayashi (YARD)
Make-up:Masayo Tsuda (mod’s hair)
Model:Mae Lapres , NOVA (BRAVO)
Press:Nana Usami , Raimu Kawamura (Mash style lab)
Art direction & design : Midori Miyazaki (Mash design lab)
Creative director:Yoko YAMU Toyoyama (Mash style lab)